Afspraak maken

Spreekuur huisarts

Elke werkdag houdt een van de huisartsen spreekuur. Voor het spreekuur moet u altijd vooraf een afspraak maken. (Alleen op maandag ochtend is er een inloopspreekuur, zie verder) Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Zij is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw medische klachten en de duur van de afspraak. De assistente heeft (net als de huisarts) een medische beroepsgeheim en zal vertrouwelijk met uw informatie om gaan.

Spreekuur assistente/ POH-S/POH-GGZ

Ook voor de spreekuren van al onze medewerkers in de praktijk moet u vooraf een afspraak maken.

Telefonisch terugbel spreekuur

Voor eenvoudige en korte vragen kunt u ook gebruik maken van het telefonisch terugbelspreekuur, iedere dag aan te vragen voor 11.00 uur. De huisarts belt u dan terug. Ook uitslagen van aanvullend onderzoek kunnen vaak telefonisch besproken worden.

Meer tijd

Gemiddeld genomen duurt een afspraak 10 min. Heeft u meerdere klachten of vragen of meer tijd nodig? Geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er rekening mee houden in onze agenda.

Huisbezoek

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Inloopspreekuur

U kunt iedere maandag van 8.30-9.30 uur zonder afspraak terecht op het inloopspreekuur. Dit spreekuur is voor korte, kleine problemen of klachten. Heeft u meer dingen tegelijk, maak dan een afspraak op het gewone spreekuur. U meldt zich bij binnenkomst bij de assistente en wordt op volgorde van aankomst geholpen. Houdt u rekening met enige wachttijd.