Klachtenregeling

Vanaf 1 jan 2017 gaat de nieuwe klachtenregeling in volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Heeft u een klacht of onvrede over een situatie op onze praktijk, meld dit dan gelijk of zo spoedig mogelijk, zodat we samen kunnen zoeken naar een oplossing. Dit kan in een persoonlijk gesprek, telefonisch of schriftelijk. U kunt hiervoor ook gebruikmaken van het klachten formulier op onze website (Klachtenformulier).

Wanneer een gesprek, met een van de artsen en/of medewerkers van de praktijk, niet tot een afdoende oplossing van de onvrede of klacht heeft geleid, kunt u gebruik maken van de mogelijkheid uw klacht te melden bij een onafhankleijk klachtenfunctionaris.

Wij zijn aangeloten bij de klachtenregeling en geschillencommissie via DOKh. (www.dokh.nl)