Spoedgevallen

Levensbedreigend:  bel 112

Spoedlijn praktijk: 023-5322699, menu keuze 1
Op werkdagen kunt u bij spoedeisende klachten, (kleine) verwondingen of dringende medische problemen overdag onze spoedlijn bellen. De praktijk is geopend op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur. 

Centrale doktersdienst: 0900-1515  
Op werkdagen in geval van praktijksluiting wegens vakantie, nascholing of ziekte kunt u contact opnemen met de centrale doktersdienst. Daar hoort u welke arts waarneemt voor onze praktijk.                                                                                              

Spoedpost: 023-2242526 Tijdens avond, nacht, weekend of feestdag kunt u bij dringende medische problemen en spoedgevallen die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag, bellen met de spoedpost.