Eigen risico

Het eigen risico voor 2017 bedraagt € 385,=. Uw bezoek aan de huisarts valt onder de vergoeding van de basisverzekering en is kosteloos. Alle onderzoeken die wij aanvragen zoals röntgenfoto's, bloedonderzoek, kweekjes bij het laboratorium(vb soa screening) vallen onder uw eigen risico. Dit geldt ook voor de medicijnen die wij voorschrijven. De eerste € 385,= moet u dus zelf betalen. Wij vragen u om zelf te informeren bij uw zorgverzekering welke zaken wel en niet vergoed worden.

Voor bepaalde zorg hoef je niet zelf de eerste kosten te betalen. Het eigen risico geldt niet voor: 

  • Verzekerden jonger dan 18 jaar 
  • Kosten van de huisarts 
  • Kosten voor verloskundige zorg en kraamzorg
  • Vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering 
  • Tandartskosten voor verzekerden jonger dan 18 jaar 
  • Hulpmiddelen in bruikleen van thuiszorg
  • Nacontrole levende orgaandonor (nier- of levertransplantatie) 
  • Ketenzorg. Dit is zorg waarbij verschillende zorgaanbieders samenwerken (bijvoorbeeld bij diabetes behandelingen)