Opleidingspraktijk

Huisarts in opleiding (AIOS assistent in opleiding tot specialist)

Na jaren begeleiding van medisch studenten en co-assistenten in onze praktijk zijn we sinds september 2015 gestart met het opleiden van huisartsen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam (VU). Dit betreft jonge artsen, reeds klaar met de basisopleiding tot arts, die zich gaan specialiseren tot huisarts en gedurende het 1e jaar van hun 3 jarige opleiding bij ons in de praktijk komen werken. De huisarts-in-opleiding mag zelfstandig patienten zien en behandelen. Hij of zij staat onder supervisie van de huisarts.  

Van 1 sept 2015 tot 1 sept 2016 was mevr. N. Zaal bij ons in opleiding tot huisarts.

Van 1 sept 2016 tot 1 sept 2017 is mevr. B. Jonkman bij ons in opleiding tot huisarts.