Assistentie en praktijkondersteuning

Assistente:

De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur van de huisarts, de praktijkondersteuners en de assistente, de huisbezoeken en het telefonische terugbelspreekuur. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek en voor herhalingsrecepten. 

U kunt bij de assistente elke werkdag tussen 14.00-14.45 uur op afspraak terecht voor o.a.:

 • vragen, informatie en folders
 • herhaalrecepten
 • het meten van de bloeddruk
 • aanstippen van wratten
 • verbinden van wonden
 • oren uitspuiten
 • hechtingen verwijderen
 • zwangerschapstest
 • urine onderzoek
 • suikercontrole
 • injecties en vaccinaties
 • zwachtelen en tapen
 • het maken van een hartfilmpje (ECG)

PraktijkOndersteuner Huisarts Somatiek (POH-S):

U kunt bij de POH-S op maandag, dinsdag en vrijdag terecht voor o.a.:

 • hulp bij stoppen met roken
 • controles bij patienten met astma en COPD
 • spirometrie (longfunctie onderzoek)
 • controles bij diabetes patienten
 • instellen op en controle bij insulinegebruik bij diabetes patienten
 • huisbezoek oudere patienten
 • uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
 • het maken van een hartfilmpje (ECG)
 • reizigersadvisering en vaccinaties.
 • wondbehandeling/zwachtelen

Praktijk Ondersteuner Huisarts Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ):

U kunt, na een consult bij de huisarts, bij de POH-GGZ op donderdag terecht voor de meeste psychische en psychosociale problemen en chronische psychiatrische aandoeningen zoals:

 • overspannen/burnout
 • somberheid/depressie
 • angst/paniek
 • levensfaseproblematiek
 • persoonlijkheidsproblematiek
 • relatieproblemen

De POH-GGZ helpt de huisarts bij: het verhelderen van het probleem en aanvullende diagnostiek; het opstellen en bespreken van een stappenplan;het geven van psycho-educatie en voorlichting; het begeleiden en ondersteunen van de patient en zonodig in overleg met de huisarts verdere verwijzing naar de generalistische basis GGZ of de specialistische GGZ.

Een keer per maand bespreekt de POH-GGZ enkele patienten met een psychiater op de praktijk.

Contact

Spoednummer 023-5322699
 

Huisartsenpraktijk Kraaij & Ensink

Frankestraat 42
2011 HV Haarlem
Telefoon:
023-5322699
Fax:
023-5512928
Intercollegiaal overleg:
023-5321432
www.huisartsenkraaijensink.nl
Routebeschrijving >