Wkkgz

Vanaf 1 jan 2017 gaat de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in.

Met de komst van de Wkkgz, verandert de wijze waarop een klacht in de huisartsenzorg wordt afgehandeld. De klachtencommissies huisartsenzorg verdwijnen. In plaats daarvan proberen wij als huisartsenpraktijk de klacht in een laagdrempelig gesprek met u, de patient, op te lossen. Lukt dat niet, dan is bemiddeling door een onafhankelijke klachtenfunctionaris mogelijk. Biedt ook dat geen oplossing, dan volgt bemiddeling en desnoods een oordeel van een geschillencommissie.  Wij zijn aangesloten bij de klachtenregeling en geschillencommissie van DOKh.


19-12-2016