Praktijkfolder

Praktijkfolder Huisartsenpraktijk Kraaij & Ensink


Huisartsenpraktijk Kraaij & Ensink

Frankestraat 42
2011 HV Haarlem
Telefoon: 023-5322699
Spoed: 023-5322699
Fax: 023-5512928

Intercollegiaal overleg:

023-5321432

www.huisartsenkraaijensink.nl


Huisartsen Kraaij & Ensink

Welkom op de website van onze praktijk.

Hier vindt u informatie over onze zorg tijdens en buiten praktijktijden. 

Ook voor het aanvragen van herhaalmedicatie en in en uitschrijven in onze praktijk kunt u op deze website terecht. 

Daarnaast kunt u een complete medische encyclopedie, een reiswijzer en informatie over geneesmiddelen, uit betrouwbare bron, vinden. Blader gerust eens door de inhoud.

Spoedgevallen

Levensbedreigend:  bel 112

 

Spoedlijn praktijk: 023-5322699, menu keuze 1

Op werkdagen kunt u bij spoedeisende klachten, (kleine) verwondingen of dringende medische problemen overdag onze spoedlijn bellen. De praktijk is geopend op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur. 

Tip: www.moetiknaardedokter.nl 

Centrale doktersdienst: 0900-1515   

Op werkdagen in geval van praktijksluiting wegens vakantie, nascholing of ziekte kunt u contact opnemen met de centrale doktersdienst. Daar hoort u welke arts waarneemt voor onze praktijk. 

Spoedpost: 023-2242526

Tijdens avond, nacht, weekend of feestdag kunt u bij dringende medische problemen en spoedgevallen die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag, bellen met de spoedpost.

Afspraak maken

Spreekuur huisarts

Elke werkdag houdt een van de huisartsen spreekuur.

Voor het spreekuur moet u altijd vooraf een afspraak maken, alleen op maandag ochtend is er een inloopspreekuur voor korte consulten.

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Zij is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw medische klachten en de duur van de afspraak. De assistente heeft (net als de huisarts) een medische beroepsgeheim en zal vertrouwelijk met uw informatie om gaan.

Spreekuur assistente/ POH-S/POH-GGZ/POH GGZ Jeugd:

Ook voor de spreekuren van al onze medewerkers in de praktijk moet u vooraf een afspraak maken.

Telefonisch spreekuur:

Voor eenvoudige en korte vragen kunt u ook gebruik maken van het telefonisch terugbelspreekuur, iedere dag aan te vragen voor 11.00 uur. De huisarts belt u dan terug op het bij ons bekende telefoonnummer.

Ook uitslagen van aanvullend onderzoek kunnen vaak telefonisch besproken worden.

Afspraken met extra tijd:

Gemiddeld genomen duurt een afspraak 10 min. Heeft u meerdere klachten of vragen of meer tijd nodig? Geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er rekening mee houden in onze agenda.

Huisbezoek:

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Inloopspreekuur:

U kunt iedere maandag van 8.30-9.30 uur zonder afspraak terecht op het inloopspreekuur.

Dit spreekuur is voor korte, kleine problemen of klachten. Heeft u meer dingen tegelijk, maak dan een afspraak op het gewone spreekuur. U meldt zich bij binnenkomst bij de assistente en wordt op volgorde van aankomst geholpen. Houdt u rekening met enige wachttijd.

Afspraak op tijd afzeggen/ No show regeling

Het komt helaas regelmatig voor dat patiënten niet verschijnen op hun afspraak zonder van tevoren af te zeggen. Dit betekent dat daardoor andere patiënten niet of later terecht kunnen. Wij verzoeken u dringend om bij verhindering uw afspraak minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen. 

Aan patiënten die niet verschijnen zonder af te bellen zal na 2x een nota gestuurd worden.

Dit bedraagt €15 voor een enkel consult, €25 voor een dubbel consult, €30 bij de POH GGZ en POH somatiek.

Let op! Deze nota's zijn voor eigen rekening en kunnen niet ingediend worden bij de zorgverzekering.

Assistentie en praktijkondersteuning

Assistente:

De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur van de huisarts, de praktijkondersteuners en de assistente, de huisbezoeken en het telefonische terugbelspreekuur. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek en voor herhalingsrecepten. 

U kunt bij de assistente elke werkdag tussen 14.00-14.45 uur op afspraak terecht voor o.a.:

 • vragen, informatie en folders
 • herhaalrecepten
 • het meten van de bloeddruk
 • aanstippen van wratten
 • verbinden van wonden
 • oren uitspuiten
 • hechtingen verwijderen
 • zwangerschapstest
 • urine onderzoek
 • suikercontrole
 • injecties en vaccinaties
 • zwachtelen en tapen
 • het maken van een hartfilmpje (ECG)

PraktijkOndersteuner Huisarts Somatiek (POH-S):

U kunt bij de POH-S op maandag, dinsdag en vrijdag terecht voor o.a.:

 • hulp bij stoppen met roken
 • controles bij patienten met astma en COPD
 • spirometrie (longfunctie onderzoek)
 • controles bij diabetes patienten
 • instellen op en controle bij insulinegebruik bij diabetes patienten
 • huisbezoek oudere patienten
 • uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
 • het maken van een hartfilmpje (ECG)
 • reizigersadvisering en vaccinaties.
 • wondbehandeling/zwachtelen

Praktijk Ondersteuner Huisarts Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ):

U kunt, na een consult bij de huisarts, bij de POH-GGZ op donderdag terecht voor de meeste psychische en psychosociale problemen en chronische psychiatrische aandoeningen zoals:

 • overspannen/burnout
 • somberheid/depressie
 • angst/paniek
 • levensfaseproblematiek
 • persoonlijkheidsproblematiek
 • relatieproblemen

De POH-GGZ helpt de huisarts bij: het verhelderen van het probleem en aanvullende diagnostiek; het opstellen en bespreken van een stappenplan;het geven van psycho-educatie en voorlichting; het begeleiden en ondersteunen van de patient en zonodig in overleg met de huisarts verdere verwijzing naar de generalistische basis GGZ of de specialistische GGZ.

Een keer per maand bespreekt de POH-GGZ enkele patienten met een psychiater op de praktijk.

Avond-,nacht- en weekenddienst

Spoedpost: tel 023-2242526

Voor acute medische zorg in de avond, nacht, weekend of op een feestdag en die niet kan wachten tot de volgende werkdag, kunt u contact opnemen met de spoedpost. De spoedpost is een combinatie van een huisartsenpost en spoedeisende hulppost in het ziekenhuis. Eerst bellen voor een afspraak en neem een geldig ID en zorgpas mee naar de afspraak.! Slikt u medicatie neem dan ook een lijstje van uw medicatie mee.

Adres spoedpost

Spoedpost Zuid, Spaarne Gasthuis, Lokatie Haarlem Zuid, Boerhaavelaan 22, 2035 RC  Haarlem

Spoedpost Noord, Spaarne Gasthuis, Lokatie Haarlem Noord, Vondelweg 999, 2026 BW  Haarlem

Dienst Apotheek

Beiden Spoedpostlocaties hebben beschikking over een dienstapotheek met de volgende openingstijden:

Lokatie Zuid: maandag t/m zondag van 0.00-24.00 uur

Lokatie Noord: maandag t/m vrijdag van 8.30-17.30uur/ zaterdag en zondag van 9.30-18.00 uur

Koppeling Medische gegevens

Sinds 31-01-2015 is het LSP in werking. Vanaf deze datum is er vanaf de spoedpost alleen beperkte inzage in uw medisch dossier bij uw huisarts en inzage in uw medicatie gebruik als u daarvoor vooraf bij uw eigen huisarts en eigen apotheek toestemming heeft gegeven. Kijk voor meer informatie op www.ikgeeftoestemming.nl of www.vzvz.nl 

Contact

Spoednummer 023-5322699
 

Huisartsenpraktijk Kraaij & Ensink

Frankestraat 42
2011 HV Haarlem
Telefoon:
023-5322699
Fax:
023-5512928
Intercollegiaal overleg:
023-5321432
www.huisartsenkraaijensink.nl
Routebeschrijving >